Online Manila

We built this city

Paraan Upang Maging Epektibong Lider

Photo by Green Chameleon on Unsplash

5 Paraan Upang Maging Epektibong Lider sa Panahon Ngayon

Online Manila | 5 Paraan Upang Maging Epektibong Lider sa Panahon Ngayon Ni Homer Nievera Ang ating pang-araw-araw na buhay ay nakasalalay sa pamumuno. Maaaring mapabuti ng pamumuno ang mga problema sa trabaho, tahanan, sa mga katrabaho, at sa mga kaibigan.

Ang mga epektibong pinuno ay hindi kailangang maging mga tagapamahala o manager lamang.Maaari nilang gamitin ang kanilang mga talento sa pamumuno upang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga katrabaho na mapabuti ang moral at pagganap ng kumpanya. Maaari ka nilang gawing mas mabuting empleyado, kasamahan, at miyembro ng organisasyon. Ang pagganyak, inspirasyon, at diskarte ay nagpapabuti sa pamumuno, anuman ang titulo ng trabaho. Magkaiba ang pamamahala at pamumuno, at maaaring baguhin ng mabuting pamumuno ang iyong kumpanya.

Hinihikayat ng mga visionary na lider ang pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon sa mga empleyado na gumanap upang maging pinakamahusay sa kanilang larangan. Ito ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng paglikha ng ibinahaging pananaw, paghikayat sa pakikipagtulungan, at pagtukoy sa mga kakayahan ng bawat tao.

Ang mga negosyante, pinuno, at propesyonal sa pamumuno ay dapat magsanay ng kanilang mga talento at umangkop sa mga hinihingi ng kanilang mga team. Kailangan ito upang mapataas ang antas ng kanilang pagiging epektibo sa pinamumunuan nila. 

Alamin kung paano hinihikayat ng mga epektibong pinuno ang kanilang mga tao at kung paano mo sila magagamit sa iyong negosyo.

Tara na at matuto!

#1 Nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa

Ang mga matagumpay na pinuno ay nakakakuha ng paggalang sa pamamagitan ng paggawa, hindi lamang sa pagsasabi. Ang pakikipagtulungan sa mga kasamahan sa koponan ay nagsasabing”Kasama niyo ako” o kaya’y “POsible basta sama-sama.”

Sabihin nating ang CEO ng isang kumpanya ay gumawa ng isang maling desisyon sa negosyo na nakaapekto sa buong kumpanya. Ang taong ito ay nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa sa paghawak ng sitwasyon. Ang pagsisi sa mga empleyado ay maaaring masira ang reputasyon ng pinuno. Gayunpaman, ang mga empleyado ay mas malamang na igalang ang isang pinuno na umaako ng buong responsibilidad para sa pagkakamali.

Nalaman ng isang kamakailang pag-aaral na ang pamamahala ng pagbabago sa isang organisasyon ay isang pangunahing hamon sa pamumuno. Ang mga epektibong pinuno ay nag-uudyok sa kanilang mga katrabaho at pinangungunahan ang kanilang mga organisasyon sa tagumpay sa pamamagitan ng pagiging unang tumanggap ng mga pagbabago sa lugar ng trabaho, malaki man o maliit.

Kapag nagpapatupad ng mga bagong patakaran o proseso, suportahan ang mga pagbabago at panatilihing positibo ang iyong kalooban dahil malamang na gagamitin ng iyong mga tauhan. 

Kung ang positibo paggalaw ay hindi isang opsyon, isulat man lang ang iyong sagot sa pagbabago magaganap bago ito talakayin sa iyong mga tauhan upang mapanatili ang propesyonalismo at bumuo ng kumpiyansa. 

Magtakda ka rin ng mga dapat asahan para sa kung ano ang dapat na reaksyon ng mga kawani, para makatulong sa kanila na tanggapin ang anumang pagbabago.

#2 Pagtanggap ng kabiguan

Ang maayos na pagtanggap ng kabiguan ay mahalaga sa tagumpay ng organisasyon, bilang isang lider. Dapat kilalanin at tanggapin ng mga pinuno na hindi lahat ng desisyon ay magiging matagumpay. Matutong kilalanin na ang kabiguan ay maaaring humantong sa mas matataas pang tagumpay, kapag tinanggap ito sa halip na itago. 

Ang pagkabigo ay nangangailangan ng pananagutan at pagiging tapat sa kung ano ang naging mali. Dahil ang isang hindi tamang paglalarawan ng sitwasyon ay nakakaapekto sa iyong koponan. Dapat pahalagahan mo ang katapatan. Ayon sa isang kamakailang pag-aaral, 61% ng mga empleyado ang nag-isip na ang mga epektibong pinuno ay dapat marunong tumanggap ng mga pagkakamali.

Ang mabubuting pinuno ay tumatanggap ng kabiguan at ginagamit ito upang mapabuti ang sarili. Ang pag-unawa sa kabiguan, personal man o nauugnay sa team, ay nakakatulong sa iyong organisasyon na matuto at magbago.

#3 May malinaw at maayos na komunikasyon sa mga tao

Ang lider ay una, nakikinig ng mabuti. Ikalawa, siya ay malinaw na nagsasalita. Dapat mong makabisado ang dalawa para mamuno ng maayos. 

Namumuno ka man sa isang tao o isang libo, ang mahusay na mga kasanayan sa komunikasyon ay nakakatulong na maiwasan ang mga problema at lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang lider na maayos magdala ng kominikasyon ay marunong na ipaalam sa mga empleyado ang mga inaasahan o goals, hikayatin ang mga tauhan, at ihanay ang lahat sa ibinahaging layunin ng kumpanya.

Ang isang epektibong pinuno ay marunong magbigay ng maayos na feedback sa mga miyembro ng team, at makipag-ayos sa iba pang mga pinuno ng kumpanya para sa mga bagay na kailangan ng kanilang organisasyon.

Ang pamumuno ay nangangailangan ng malinaw, maikli, at maalalahaning komunikasyon. Ang komunikasyon ay higit pa sa pakikinig at pagtugon.

Kasama rin dito ang pagbabahagi ng kapaki-pakinabang na impormasyon, pagtatanong nang maayos, paghahanap ng input at mga sariwang ideya, paglilinaw ng mga hindi pagkakaunawaan, at pagiging bukas tungkol sa iyong mga layunin. Ang pinakamahuhusay na pinuno ay nagbibigay sa kanilang mga tauhan ng kumpiyansa, inspirasyon, at lakas sa pamamagitan ng komunikasyon.

#4 Mahusay magdesisyon

Ang mga epektibong pinuno ay kailangang gumawa ng mga madiskarteng desisyon sa negosyo sa ilalim ng presyon na may limitadong dami ng impormasyon. Ang pagsunod sa isang partikular na proseso ng paggawa ng desisyon ay makakatulong sa iyong gabayan ang iyong mga desisyon at kumilos para sa pinakamahusay na interes ng iyong kumpanya.

Ang mga epektibong pinuno ay dapat gumawa ng mga madiskarteng desisyon nang mabilis, bago pa man makuha ang tiyak na impormasyon, sa mabilis na pagbabago, kumplikadong kapaligiran ng negosyo ngayon.

Manatili sa iyong desisyon maliban kung may matibay na dahilan para baguhin ito. Gusto mong isulong ang organisasyon, ngunit hindi mo magagawa kung hindi ka makapagpasya. Habang ang mga pinuno ay dapat gumawa ng mga desisyon nang mabilis, dapat mo ding tandaan na ang paggawa ng desisyon ay isang proseso.

Ang pangunguna sa iyong kumpanya sa pabago-bagong sitwasyon ng pagnenegosyo ay nangangailangan ng maagap na pagpapasya, regular na pagsusuri, at pag-pivot kung kinakailangan.

#5 May makabagong pag-iisip o mindset

Ang inobasyon sa negosyo ay nangangahulugan ng paglikha ng mga makabagong solusyon sa mga isyu sa negosyo at pagkamit ng mga layunin ng organisasyon. Hinihikayat ng mahusay na mga executive ang pagbabago at naghahanap ng mga makabagong paraan upang tulungan ang kumpanya na umangkop sa pagbabago.

Ang mga matagumpay na organisasyon ay dapat umangkop sa nagbabagong panahon. Sa isang mabilis na pagbabago ng kultura, ang mga lumang kasanayan ay hindi palaging gumagana. Ang paglaban sa pagbabago ay maaaring nakamamatay ng isang negosyo. 

Halimbawa, ang isang dating sikat na chain ng damit ay nagsasara pagkatapos mabigong makipagkumpetensya online. Ganyan ang nangyari noong pandemya, di ba? Maraming negosyo ang hindi nakasunod sa pag-pivot sa makabagomg pamamaraan ng pagnenegosyo.

Pinahahalagahan ng mahuhusay na pinuno ang pagbabago at tinatanggap ang mga bagong ideya dahil kinikilala nila na mahalaga ang mga ito upang manatiling mapagkumpitensya at isulong ang kompanya. Napagtanto ng mga epektibong lider ng mga negosyong matagumpay na ang input mula sa iba ay mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling mga ideya lamang.

Konklusyon

Ang pagbuo ng mahusay na mga kasanayan sa paglutas ng problema, paghahanap ng iba’t ibang pananaw, pamamahala sa kawalan ng katiyakan at panganib, pakikipag-usap nang malinaw at epektibo, at pangunguna sa pamamagitan ng halimbawa ay makakatulong na gumawa ng mahusay na mga desisyon at pamumuno. Ang mga pamamaraan na ito ay maaaring mapabuti ang paggawa ng desisyon, magbigay ng inspirasyon sa iba, at makamit ang mga goals o layunin. Sa sandaling matutunan mo ang mga katangian at talentong ito, magiging mas matagumpay kang lider.

Si Homer ay makokotak sa email na chief@negosentro.com